SAMARBEIDSPARTNERE

Vi i StyreAkademiet tror at styrer som er riktig sammensatt og jobber på en profesjonell måte er avgjørende for virksomhetenes overlevelse og utvikling.

Vi i StyreAkademiet Innlandet (SAI) søker et aktivt samarbeide med andre organisasjoner og virksomheter med mer eller mindre samme mål og utfordringer. Samarbeid ser vi på som å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål.

Våre viktigste samarbeidsparter pt. er:
Toten Sparebank som er opptatte av sine kunders utfordringer på området.
NHO, med sine formål og gjennom vårt medlems skap i Abelia.
Ringsaker Kommune som er opptatt av næringsutvikling i kommunen.
ECONA som er siviløkonomenes forening med fokus medlemmenes kompetanse.

Vårt mål er å øke medlemsmassen i SAI og i den sammenheng ønsker vi aktivt å utvide samarbeidet til også å omfatte andre organisasjoner, lag og foreninger som organiserer virksomheter hvor styret og styretes kompetanse har fokus.

Vi ser at samarbeider for å gi og utvikle kompetanse gir fordeler og gevinster i konkurranse om begrensede ressurser.

Våre samarbeidspartnere er opptatt av muligheten til å finne eksterne styremedlemmer til sine kunder.

SAI kan tilby en god base medlemmer og deltakerlister fra næringstreff oa.

SAI har også kompetanse og tilbud på styrekurs som vi også har gjennomført i samarbeide med våre samarbeidspartnere.