STYREAKADEMIET INNLANDET

Styreakademiet Innlandet er en lokal forening som arbeider for å høyne styre-ledelsesarbeidet samt teamfølelse i privat og offentlige foretak, lag og foreninger m.m. Lokalt begrenser vi oss til Innlandet- dvs. Gamle Hedmark og Oppland fylke. Styreakademiet Innlandet hadde sin spede begynnelse rundt 2000-tallet og har siden vokst til en forening med i overkant av 70 medlemmer Vi er også tilknyttet en landsomfattende organisasjon, som gir oss flere muligheter.

Vi ønsker at våre medlemmer skal skal ha som mål å gjennomføre:
*God eierstyring og selskapsledelse, corporate governance
*Profesjonelt styrearbeid
*Profesjonell Daglig ledelse og administrasjon
*Egenutvikling av styret gjennom samarbeid og verdiskaping
*Evaluering av styret

Våre tilbud:

-Et årlig større seminar. Her har vi hatt med kjente foredragsholdere som BI s Kjell Standal, sjefsøkonomen i Eika Jan Ludvig Andreassen med flere.

«Bli kjent treff.» Faglige treff hos interessante bedrifter som Intek AS ad robotisering, Bright House ved Mustad på Gjøvik, Wood Hotell Brumunddal med flere.

Avholder styrekurs.

Har et stort kontaktnett og kan bistå bedrifter m.m. vedr. utfordringer som kan oppstå. Forslag nye styremedlemmer.

Vi håper at nåværende og potensielle styremedlemmer, ledere, eiere og andre interesserte vil bli medlem av StyreAkademiet Innlandet. Medlemspris: bedrifter kr 2.200 - private: kr 650. Studenter: 100 kr Ved interesse kontakt et av styremedlemmene.

Ytterligere informasjon vil bli gitt fra dagens styremedlemmer: Sigbjørn Hemstad sihemsta@online.no  90154175, Stein Tessem stessem@online.no 99038721, Amund Kristoffersen ak@heb.no  91778884, Nils Erik Storsveen nilserik@gjovikutleie.no  92432738 eller Liv Ljosland Karlsen livlk@icloud.com  90147476.